Mindig van remény – lelkigondozás a Pálos Lelki Központban

A Pálos Lelki Központ tevékenységeinek három fő iránya van: az imaélet fejlesztése, képzések tartása és a lelkigondozás

Míg a két első feladatkör többnyire érthető, mit jelent, ez utóbbi kissé megfoghatatlannak tűnik – pedig lehet, hogy sokkal többen tudnák hasznosítani a Pálos Lelki Központ munkatársainak segítségnyújtását. A lelkigondozásról Hudanik György mentálhigiénés munkatársat kérdeztük.

Miért indultál el a segítségnyújtás, a lelki segítés útján?
Az első alapvégzettségeim és foglalkozásaim nagyon távol esnek a segítő szakmától, hiszen a húszas éveim elején az építőiparban dolgoztam. Több, mint 30 éve, középiskolás korom óta kötődöm a pálosokhoz, ez a kötelék a családom élethelyzetétől függően hol szorosabb, hol kevésbé szorosabb volt. Egy pap barátom kérdezett meg engem, hogy érdekelne-e a szociális munka. Mivel nagyon keveset tudtam erről a területről, utánanéztem, mit jelent, mivel jár – és ekkor döntöttem úgy, hogy elkezdem. Továbbtanultam, lediplomáztam és már több mint 20 éve ezt csinálom.

Hogyan került nálad fókuszba a mentálhigiéné a szociális segítségnyújtáson belül?
Hajléktalan ellátással foglalkoztam a kezdetektől. Már akkor éreztem, hogy az a hátrány, amiből a hajlék nélküli emberek jönnek, és a megküzdéseikben való segítségnyújtás nagyon fontos. És hogy ennek a munkának egy kiemelkedő eleme lehet a mentálhigiénés segítségnyújtás is.
Később egészségtanácsadóként is dolgoztam, ahol háziorvosi praxisokban a lakosság egészségi állapotát mértük fel. Itt is feltűnt, hogy sok embernél - érdekes módon – a különféle testi betegségeket, jelenségeket lelki eredetre vezethetjük vissza.
A kórházi munka során pedig az idősekkel és a családokkal foglalkozva is megerősödött bennem, hogy a mentális segítségnyújtás a segítő szakmában nélkülözhetetlen.

Mit jelent számodra a lelki egészség? Miért fontos a lelki egészségre segítés?
Az információs társadalmi robbanás óta a családoknál és az egyéneknél leépültek azok a készségek, hagyományok, rítusok, közösségi összejövetelek, amelyek a szeretetkapcsolatok ápolását segítették. Emiatt nagyon sokan elmagányosodnak és fordulnak segítő szakemberekhez. A szakemberek segítségnyújtása ugyan nem pótolja az elveszett, vagy ki sem alakult készségeket, szeretetet, de segíthet abban, hogy az egyén felemelkedjen és az emberi kapcsolatai erősebbé váljanak. Fontos nekünk, katolikus szakembereknek, az is, hogy a hozzánk hasonlóan gondolkodó hívőknek is tudjunk segítséget nyújtani. Hiszen, ha távolabbra tekintünk, akkor láthatjuk, hogy a világban komoly értékválság, és szellemi harc folyik. Ebben a mi feladatunk az, hogy az evangéliumi örömből fakadó életigenlést adjuk át azoknak, akiknek erre szükségük van. Ezzel visszavezethetjük őket arra az útra, ahol az emberi szeretetkapcsolatokra újra rátalálhatnak.

Van-e tipikus probléma, amivel foglalkozol segítségnyújtás során?
Nincs két azonos eset. Minden hozzám forduló egyéni problémával, problémákkal érkezik. Megnevezhetünk ugyan nagy kategóriákat vagy halmazokat, de ezek sok esetben részben vagy teljesen fedik is egymást. Vannak, akik több problémával is érkeznek, ezt vagy egyszerre, vagy egymást után, egyenként kell kezelni. Észrevehető egyfajta életkorra jellemző sajátosság is. A fiatalabbaknál például nagyon erősen jelen van az elmagányosodás, ami fokozódott a pandémia alatt. Ez a korosztály egyébként is a világhálón tölti a szabadideje jelentős részét, ráadásul a bezárás ideje alatt a társas kapcsolattartás is ide szorult vissza. Azt látjuk, hogy innen nagyon nehéz ismét kimozdítani őket. De nem csak nekik nehéz visszatérni a korábbi mozgalmas mindennapokhoz. A híveket külön buzdítani kellett, hogy hiába van online szentmise-közvetítés, jöjjenek el ismét a templomba.

Hogyan tud egy mentálhigiénés szakember segíteni?
Két ember között kialakult konfliktushelyzet megoldásában például nagyon sokat jelent, hogy a segítő szakember a problémakörön kívül áll, és a helyzetet felülről látja. Ebben a szerepben olyan technikákat alkalmazunk, olyan módon vezetjük a beszélgetést, hogy adott esetben a két fél újra megtalálja a kettejük közti kommunikációt, vagy elinduljon a gyógyulás útján.
A gyászmunkában is jelentős szerepet kap egy segítő szakember, akivel nem csak megosztható a fájdalom, az egyedüllét érzése, hanem segítséget ad a gyászfolyamat teljes egészében. Itt nem csak az elhunyt családtagokról beszélhetünk, hanem például egy el nem gyászolt abortuszról is.
Egyébként, ha egy fiatal lány nem tervezetten babát vár, és nincs kitől segítséget kérjen, meghallgatom őt, és egy ilyen helyzetben nem rábeszélem vagy lebeszélem az abortuszról, hanem átbeszéljük a választásának minden részletét, és annak lehetséges következményeit. A lényeg, hogy ne egy beszűkült lelkiállapotban hozzon egy rossz döntést.
Sok esetben a beszélgetés során kiderül, nem az a tünet okozza a legfőbb problémát, amivel az illető jelentkezett, hanem rejtetten más rendellenességek vannak a háttérben. Egy anya -gyermek kapcsolati probléma során például kiderült, hogy az édesanya korábbi el nem gyászolt abortusza gátolta a kettejük kapcsolatát és a család működését is.

Hogyan zajlik a folyamat? Mi történik, miután valaki úgy dönt, segítséget kér?
Míg eljut valaki a felismerésig, hogy segítséget kér, akár nagyon hosszú időszak is eltelhet. Ebben támogathatják a barátai, amennyiben vannak, a lelkivezetője, vagy hozzátartozók, a hozzá közel állók. Miután hozzánk fordul, az első beszélgetés – mi úgy hívjuk: első interjú – során bemutatkozunk egymásnak, ahol többek között ismertetem a jelentkezővel a szakmai múltamat, és a segítő beszélgetés lényegét. A jelentkező elmondja, hogy milyen problémát hozna be a találkozókba. Ki kell derüljön, hogy van-e probléma egyáltalán, és ha van, erre jó-e az a módszer, amellyel én dolgozom. Szükség esetén más szakemberhez delegálom. Fontos az is, hogy szimpatikusak vagyunk-e egymásnak, tudunk-e együtt dolgozni. Ha az együttműködés mellett döntünk, rögzítjük a találkozások részleteit: milyen gyakran és hol találkozunk, hogyan lehet lemondani az alkalmat, be kell-e vonni más családtagot is a konzultációba stb. A Pálos Lelki Központban ingyenes a lelkigondozás, így anyagi ellenszolgáltatásról nem esik szó.
A folytatásban szerződést kötünk, ez a segítséget kérőnek biztonságot jelent. Nagyon fontos a titoktartás, én gyónási titokként kezelem a nálam zajló beszélgetéseket.
Ha a konzultáció során kiderül, hogy más kompetenciájú szakember bevonásával jobban tudna haladni a hozzánk forduló, akár az is lehetséges, hogy párhuzamosan dolgozunk: én az egyik problémás területtel foglalkozom, a kolléga a másikkal. Ilyenkor azonban mindig egyeztetnünk kell, hogy kinek mi a feladata.

Miben más, hogy keresztény szemlélettel végzed a segítségnyújtást?
Fontos leszögezni, hogy hozzánk vallási hovatartozástól vagy világnézettől függetlenül bárki fordulhat. Az én keresztény szemléletem abban nyilvánul meg, hogy a hitünkből fakadóan van stabil igazodási pont, van értékrend, van egy keresztényi attitűd, amelyre fel lehet fűzni a gondolatainkat, munkánkat – ez pedig állandóságot jelent a konzultációk során is. Ugyanezért nyitott vagyok minden hozzám forduló felé. Ítélkezés nélkül, elfogadással veszek részt minden beszélgetésben. A katolikusok biztos hite, az isteni kegyelem állandósága azt az üzenetet hordozza, hogy mindig van remény. És ez rendkívül sokat ad a krízishelyzetben lévőknek.

A konzultációs folyamat hogyan zárul, hogyan tud továbblépni ebből a későbbiekben a jelentkező?
Az önismeret fejlesztésére is lehetőséget ad a konzultáció, ez pedig a további, „otthoni” munkában segíti a hozzánk fordulókat. Valamint utógondozás is történik. Fontos ha le is zárul egy konzultációs folyamat, a hozzánk forduló mindig tud segítséget kérni. Amit általánosságban javasolni szoktunk, hogy ha valaki krízisbe kerül, akkor nagyon fontos, hogy ne beszűkült lelkiállapotban hozzon döntést. Ismerje fel, hogy új nézőpontra van szüksége, vagy pedig ismét kérjen segítséget a helyzet kezeléséhez.

A lelki segítségnyújtásra a Pálos Lelki Központ alábbi elérhetőségein van lehetőség:
e-mail: hudanik@paloskozpont.hu
telefon: 06-20-326-4389

 

You cannot copy content of this page