Még nincsenek kommentek

Mire van igénye a ma emberének?

A választ a Pálos Lelki Központ adhatja meg.

A Pálos Lelki Központ izgalmas évet zár: a számos képzés, imaalkalom és a lelki gondozás lehetősége sokakat vonz a néhány hónapja megnyílt épületrészben.

2022. január 15-én, Remete Szent Pál ünnepén adták át a megújult pécsi pálosok központját, a Szent Imre-templomot, a mellette lévő rendházat valamint a most kialakított lelki központot. A beruházás Magyarország Kormánya és a Boldog Özséb Program finanszírozásával valósulhatott meg. A megújult falak és belső terek szinte azonnal otthont adtak a Pálos Lelki Központ szerteágazóan színes eseményeinek, ezekről Puskás Róbert Antal tartományfőnök atyával beszélgettünk.

Mikor és milyen céllal nyílt meg a Pálos Lelki Központ?
2022 elején adták át az épületet, a programok pedig márciustól indultak el, otthont adva közösségeknek és találkozásoknak. Három fő céllal indítottuk el a lelki központot, és ez adja azóta is a három fő pillérét a tevékenységeinknek: képzések szervezésének, lelki gondozásnak és imaalkalmak megrendezésének kívántunk teret és lehetőséget biztosítani.

Miért épp ezeket a területeket célozták meg a központ tevékenységeivel?
Saját, pálos lelkipásztori tapasztalatunk és a velünk szolgálatot végző testvérek gyakorlatából érződött, mire van igény. Nagyon sokan fogalmazták meg, hogy a legnagyobb gondot az életükben a túlhajszoltság okozza, egyfajta módon azt érzik, hogy „szétesik az életük”. Gondjuk van az indulatkezeléssel, az időbeosztással, a kapcsolataik kezelésével – mindez pedig eltávolítja őket a saját középpontjuktól és így Istentől is. Ugyanakkor megfogalmazódott az igény arra is, hogy szeretnének segítséget kapni abban, hogyan imádkozzanak többet, hogyan találkozzanak és hogyan legyen élőbb a kapcsolatuk Istennel.

Milyen programokat szerveztek a Lelki Központban, amelyek választ adnak a hívek által felvetett problémákra, nehézségekre?
Imaalkalmakat és lelkigyakorlatokat szerveztünk. Ezek igen népszerűek voltak, olyannyira, hogy ezekre folyamatosan biztosítjuk az újabb és újabb lehetőségeket. A pusztán elméleti képzések kevésbé voltak keresettek, a ma embere a gyakorlati, praktikus tudást keresi. De folyamatosan formálódik a Lelki Központ tevékenységi köre.

Az egyik legnépszerűbb programunk a vezetett ima, az úgy nevezett Szent Ignáci vezetett ima. A résztvevők egy héten át saját otthonukban szentírásolvasással imádkoznak minden nap körülbelül fél órát, majd a szemlélődő imádságban tapasztaltakat egy kísérővel beszélik meg.
Ezen az egyhetes ignáci imádságon kívül kéthetente online és személyes jelenléttel egyaránt van közös imaalkalom, amire szintén igen nagy a nyitottság és az érdeklődés.
Igen keresettek az imaestjeink. A karizmatikus körökből ismert esteken a szentírást követve hallgatnak tanítást a résztvevők, tanúságtételre van lehetőség, az alkalmak pedig dicsőítéssel zárulnak.
Kiemelten fontosnak tartjuk a közösségek létrejöttét és támogatását. Ennek megfelelően apa- és anyakör indult, de aktív a Házas Hétvégés csoport is.

Melyek azok a programok, amelyek messzebbre tekintenek a személyes lelki élet feljesztésénél?
Az általam szemnyitogatónak nevezett programok abban segítenek, hogy a mai eltárgyiasult világban az ember ismét visszataláljon az értékekhez. Eltárgyiasult a testünk, a saját bensőnk, a lelkünk, de ugyanígy eltárgyiasul és ezáltal eltávolodik a másik ember, akár már a magzat is, de a testi kapcsolatokra ez ugyanígy igaz. Erre adnak választ azok a programok, amelyek segítenek felnyitni a szemünket a világ helyes észlelésére, értékelésére.
A test teológiája estek elsősorban huszonéveseknek szólnak, sok fiatal házaspár és egyetemista vesz részt rajta.
A serdülőkor előtt álló kiskamasz leányoknak és fiúknak szólnak a Ciklus-show és a Titkos küldetés programjai, ahol kiscsoportban beszélhetnek a termékenységtudatosságról.

A teremtésvédelemmel foglalkozó eseményünkön a környezettel való újrakapcsolódást tanulhatja újra a résztvevő. Általában filmvetítéssel hangolódunk a témára, majd az azt követő beszélgetés során lehet elmélyedni és felfedezni a teremtésvédelem fontosságát. A személyes tervem, ehhez kapcsolódóan, hogy a kolostor körül létrehozzunk egy kertet, amellyel megtapasztalhatjuk, milyen összhangban lenni a természettel.

Hogyan tudják segíteni azokat, akik valahol elakadnak az életükben? Nekik milyen segítséget nyújt a Pálos Lelki Központ?
Kezdettől fogva lelki gondozásra várjuk azokat, akik úgy érzik, lelki krízisbe kerültek. Hogy mi a lelki krízis? Elakadhat valaki a gyász feldolgozásában, problémát jelenthet a személyes kapcsolatainak kezelése. Az életvezetéssel kapcsolatban is segíthetnek az önkénteseink. A lelki gondozásra jelentkezni a honlapon megtalálható elérhetőségeken lehet.

Milyen terveik vannak a következő időszakra? Milyen új eseményeket terveznek?
Úgy érzem, nagy feladatunk, hogy a helyi templomi közösséget közelebb hozzuk egymáshoz. Sokan nem ismerik egymást, pedig hetente egy-egy órát együtt töltenek a szentmisét ünnepelve. Pedig nagyon fontos az, hogy felismerjük: sokkal több erőforrásom van akkor, ha vannak társaim a kereszténység megélésében. Ennek a megszervezésére több ötletem van, közös túrákkal vagy akár a kolostorkertben megszervezett eseményekkel.

A Lelki Központ eseményeitől függetlenül a pécsi pálos templomban a szokásos módon szentmisékre, a misék előtt és alatt gyónásra, valamint reggel 7 és este 7 óra között szentségimádásra várják a híveket.

Az interjút Sasvári Bernadett készítette.

Az Ön véleménye?

You cannot copy content of this page