A központ gondolata a pálosok és egy lelkes helyi közösség berkeiben merült fel. Az imáikban megfogalmazódott iránymutatásból kiindulva, valamint az idők jeleire figyelve alkalmasnak látszott, hogy az éppen külsejében megújuló pécsi pálos kolostor, a templom és a hozzá tartozó helyiségek új funkciókat kapjanak. Így alkalmassá válhatnak az evangelizáció, előadások, képzések és lelkigondozói beszélgetések számára. Ez az álom valósulhatott meg 2021 őszére.

Forrás: nava.hu

A helyi pálos közösség már évtizedek óta helyet ad lelkivezetésnek és gyóntatásnak. Sokan azonban, mielőtt még a komolyabb lelki élet útjára lépnek, el kell, hogy induljanak először a lelki gyógyulás útján. Erre a szükségletre szeretnénk válaszolni a különféle kurzusokkal, lelkigyakorlatokkal, rendszeres ima alkalmakkal. Így a pálos atyák világi testvérekkel együttműködve sokakat hatékonyabban tudnak segíteni a hit és a gyógyulás útjára való visszatérésben.

Fontosnak tartottuk, hogy a lelkiségi és ima alkalmakhoz kapcsolódjon a lelkigondozó szakemberek jelenléte is, akik önkéntes szolgálattal vesznek részt a lelki központ küldetésében.

Végül, annak tudatában, hogy korunkban a társadalom alapjai: a család, az emberi élet értéke, a szexualitás értelme és célja, a házasság méltósága sok esetben megkérdőjeleződik, előadásokkal és képzésekkel szeretnénk segíteni mindezeknek a az újrafelfedezését és mélyebb megismerését.

Szeretnénk olyan lelki otthonná válni, amelynek arcát az itt szolgáló közösségek, szakemberek és atyák teremtik meg - egymással együttműködve, figyelve az egyház szinodalitással kapcsolatos útmutatására.

KÖZÖSSÉGEINK

Schola Sancti Pauli (Pálos szkóla)

A kórus 2001 óta elsősorban szentmiséken és más liturgikus alkalmakon, valamint egyházi rendezvényeken, koncerteken énekel. Repertoárunkon az egyszerű liturgikus énekektől a többszólamúságig minden megtalálható, valamint fontos küldetésünknek tekintjük a pálos hagyomány- és a magyar népének ápolását.

Kéthetente éneklünk a vasárnap esti 6 órás szentmisén.Kapcsolatfelvétel: személyesen a szkólás misék után vagy a scholasanctipauli2001@gmail.com emailcímen.

 

 

Házas hétvége

A Házas Hétvége (HH) az elmúlt 50 évben közel 100 országban már több mint 3,5 millió házaspárnak segített, hogy a megújítsa a kapcsolatát, és házasságát teljesebben élje meg. A HH segít, hogy jobban odafigyeljetek egymásra, megértsétek a párotokat, és átadjátok magatokat egymásnak. Nincs csoportos megbeszélés! Ti ketten együtt fedezitek fel, hogyan legyen a házasságotok az elképzelhető legjobb.

Papként, szerzetesként segít megújítani hivatásodat, és megtalálni a módjait, hogy munkatársaiddal, közösségeddel erősítsd a szeretetteljes kapcsolatot, egyúttal közelebb visz a házasságban élők megismerésében, megértésében és pasztorációjuk módjában.

Érdeklődés:  hhpecsiregio@gmail.com

Testteo közösség

2022 kezdetétől tanulmányozzuk Szent II. János Pál pápa kiváló teológiai örökségét, amit Test teológiájaként ismert meg a világ. A test teológiájában a szent pápa szabadságunkat tiszteletben tartva, saját kincseink felfedezésére hív. Megközelítésében felüdülésre találhatnak azok is, akiket elkedvetlenítettek a moralizáló ítélkezések. Nem számít, milyen gyakran értük be sokkal kevesebbel. Ez az üzenet nem erőltet semmit, hanem szexualitásunk gyógyulásának és helyreállításának lehetőségét kínálja fel. 

A közösség kéthetente találkozik pénteken vagy szombaton

Érdeklődés: antal.puskas@gmail.com

Szemlélődő imaközösség

A szemlélődő imádság és a kontemplatív élet iránti mély érdeklődés jegyében kerül sor egyórás találkozóra szerdánként 17:00 órától az emeleti közösségi teremben.

A csoport tagjai hónapról hónapra közösen dolgozzák fel a keresztény imádság tekintélyes tanítóinak egy-egy könyvét, majd csendben imádkoznak, abban a reményben, hogy a szemlélődő hagyomány megismerése és az Isten színe előtti csend közelebb juttathat a kontemplatív életstílus kialakításához.

 

Érdeklődés: centeringhu@gmail.com

Hit és Fény közösség

A Pálmalevelek alakuló közössége a Pálos Lelki Központ segítségével 2022 januárjában megkezdte működését Szabolcs testvér és Szvacsekné Jahn Gitta vezetésével.

A Hit és Fény Közösségek értelmi sérültek, családtagjaik és barátaik közössége, akik rendszeresen találkoznak egymással, hogy megismerjék egymást, közösen imádkozzanak és ünnepeljenek, megosszák barátságukat, és egyre jobban megismerjék és megszeressék Jézust.

A Közösség általában minden hónap 3. szombatján találkozik a Pálos Szent Imre templomban. A szentmise ünneplése után minden találkozásunknak van egy témája, amit együtt dolgozunk fel, márciusban Péter apostollal fogunk foglalkozni.

Érdeklődés:  Szvacsekné Jahn Gitta: +3670-540 56 60      E-mail: szvacsekne.gitta@gmail.com

Örömhír közösség

Az a közösseg vagyunk, ahol bensőséges istenkapcsolatra törekszünk bensőséges légkörben. Álarcok nélkül akarunk Isten és egymás előtt is lenni az imádság légkörében.

Érdeklődés: Molnár Ivett, +3620 8230 583

Lelkigondozói csoport

Gesztenyési közösség