Átadási ünnep a pécsi pálosoknál

Magyarország Kormányának a segítségével, állami támogatásból megvalósított, a pécsi Pálos templomot és kolostort, valamint a kialakított Pálos Lelki Központot érintő felújítási és fejlesztési projektek átadási ünnepségére 2022. január 15-én, a Pálos Rend névadójának és védőszentjének, Első Remete Szent Pálnak az ünnepén került sor a Pálos templomban.

Az ünnepség részeként Bíró László püspök, nyugalmazott tábori ordinárius Puskás Róbert Antal pálos tartományfőnökkel és a pálos atyákkal szentmisét mutatott be, majd az elkészült beruházást Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár adta át. Az ünnepségen részt vett meg Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára, Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, Dr. Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, és Kővári János önkormányzati képviselő.

A Pálos Rend – az egyetlen magyar alapítású, középkori eredetű ma is működő férfi szerzetesrend – 2020-ban emlékezett meg a rendet megszervező Esztergomi Boldog Özséb halálának a 750. évfordulójáról. Az erre az évfordulóra kidolgozott és állami támogatásban részesített Boldog Özséb Program keretében az egész magyarországi pálos rendtartományban megújultak, fejlesztésre kerültek az épületek – templomok, kolostorok –, illetve számos, a Pálos Rend társadalmi beágyazottságát elmélyítő kulturális programelem is zajlott (könyvek és CD-ék kiadása, pálos kiállítóbusz, pálos kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, stb.).

A Boldog Özséb Program részeként valósultak meg a pécsi pálos felújítási és fejlesztési projektek is. Ennek keretében megtörtént a Pálos templom és a kolostorépület külső felújítása és a templom melletti parkoló újjáépítése. A kolostor hátsó kertjében egy csapadékvíz elevezető rendszer is kiépült, illetve a hátsó kert és a templom melletti parkoló egy teljesen új kerítéssel lett körbekerítve.

Belülről is átalakításra került a kolostor épülete és a Pálos templom közösségi terei, melynek célja – többek között – egy lelki központ kialakítása volt. Ennek részeként a templom épületében teljesen megújult és kibővítésre került az egykori hittanterem – mely most egy 70 fős korszerű előadóteremként áll a hívek, közösségek és a különböző programok rendelkezésére –, ki lett alakítva egy egész nap látogatható szentségimádási kápolna, valamint egy új gyerekjátszó-helyiség és egy új közösségi terem is. Mindezek kiszolgálására új mellékhelyiségek is létesültek a templom épületében, a meglévők pedig fel lettek újítva, valamint elkészült egy teakonyha is a közösségek, rendezvények kiszolgálására. A kolostor épületében a szerzetesek által használt épületrész belső felújítása és korszerűsítése mellett a lelki központ számára leválasztott területeken beszélgető-szobák kialakítása történt meg. A lelki központ kolostorban található részeinek a megközelíthetőségét, egyúttal az akadálymentes bejutást a kolostor mögött egy újonnan felépített liftház szolgálja, ahol új mellékhelyiségek is kiépültek.

Az energiatakarékosságot a nyílászárócserék, a fűtés- és világításkorszerűsítés szolgálja az épületekben, de megújult a villamoshálózat – egyúttal hálózatfejlesztés is történt –, felújításra került a vízvezetékrendszer nagy része, továbbá kiépült egy új internetrendszer is.

Az említett pécsi projektelemek Magyarország Kormányának a segítségével a Boldog Özséb Programhoz (EGYH-KCP-18-P-0183) nyújtott állami támogatás keretében két és fél év alatt valósultak meg, és 544 millió forintba kerültek.

You cannot copy content of this page